Loopgroep Ooijpolder

Bestuurs Informatie

Voorop gesteld dat niet alleen het bestuur de vereniging maakt maar zeker ook de leden, biedt deze pagina een podium voor onze leden. Aan de hand van bestuursinformatie die we hier vermelden willen we dat de leden gaan reageren en met ideen komen om zo mee te denken en doen met het beter maken van onze vereniging.

Loopgroep Ooijpolder

 

Wat eerder ter sprake kwam:

 

Agenda voor de bestuursvergadering van 13 november 2018:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen 1 oktober 2018
3. Ingekomen stukken
AVG privecyverklaring, brief gem. DoeMee,
4. Stand van zaken groepen
5. Trainersoverleg
6. Punten voor de site van Sportstimulering Berg en Dal o.a. Sjors Sportief
7. Sponsoractie Pouwels
8. Rondje Millingen
9. Rondvraag
10. Sluiting en datum volgende vergadering


Eerst volgende vergadering: 13 november 2018.