Loopgroep Ooijpolder

Bestuurs Informatie

Voorop gesteld dat niet alleen het bestuur de vereniging maakt maar zeker ook de leden, biedt deze pagina een podium voor onze leden. Aan de hand van bestuursinformatie die we hier vermelden willen we dat de leden gaan reageren en met ideen komen om zo mee te denken en doen met het beter maken van onze vereniging.

Loopgroep Ooijpolder

 

Wat eerder ter sprake kwam:

 

Agenda voor de bestuursvergadering van 31 januari 2018:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen 20 december 2017
3. Ingekomen stukken
4. Stand van zaken groepen
5. Trainersoverleg
6. Punten voor de site van Sportstimulering Berg en Dal
7. Sponsoractie Pouwels
8.  Evaluatie Nieuwjaars bijeenkomst.
9. Rondje Millingen
- stand van zaken
10. Rondvraag
11. Sluiting en datum volgende vergadering


Eerst volgende vergadering: 31 januari 2018.