Loopgroep Ooijpolder

Bestuurs Informatie

Voorop gesteld dat niet alleen het bestuur de vereniging maakt maar zeker ook de leden, biedt deze pagina een podium voor onze leden. Aan de hand van bestuursinformatie die we hier vermelden willen we dat de leden gaan reageren en met ideen komen om zo mee te denken en doen met het beter maken van onze vereniging.

Loopgroep Ooijpolder

 

Wat eerder ter sprake kwam:

 

Agenda voor de bestuursvergadering van 20 augustus 2019:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen 18 juni 2019
3. Ingekomen stukken
4. Bezetting bestuur
5. Facebook
6. Stand van zaken groepen / trainersoverleg
7. Rondje Millingen
8. Sportstimulering Berg en Dal
9. Rondvraag
10. Sluiting en datum volgende vergadering


Eerst volgende vergadering: 20 augustus 2019.