Loopgroep Ooijpolder

Bestuurs Informatie

Voorop gesteld dat niet alleen het bestuur de vereniging maakt maar zeker ook de leden, biedt deze pagina een podium voor onze leden. Aan de hand van bestuursinformatie die we hier vermelden willen we dat de leden gaan reageren en met ideen komen om zo mee te denken en doen met het beter maken van onze vereniging.

Loopgroep Ooijpolder

 

Wat eerder ter sprake kwam:

 

Agenda voor de bestuursvergadering van 16 maart 2021:

Wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.


Eerst volgende vergadering: 16 maart 2021.